Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

Pecon
8972 4cc2 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Pecon
8973 cba4 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Pecon
0027 a105 390
Reposted fromniente niente viaheavencanwait heavencanwait
Pecon
1412 7793 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Pecon
1416 adae 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

June 05 2019

Pecon
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
Pecon
3749 03bf 390
Reposted fromkelu kelu viapsychedelix psychedelix
Pecon

June 04 2019

Pecon
9438 10f0 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
Pecon
7709 5150 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
Pecon
...chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— Eps.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
Pecon
Zawsze jest jakieś Ty do  którego uparcie wracam. Jakieś  Ty któremu przypisuję miejsca i  czas utracony. Zawsze  są sny pełne Ciebie i  tam prosisz żebym Cię chronił, żebym  nie zapominał i  ja nie zapominam.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
Pecon
Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny. Czasem już poznając kogoś, wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem. Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić i jedno, i drugie
— Anna Bellon.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
Pecon
4105 7d3b 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
Pecon
2812 8ba5 390
Pecon
9894 9db0
Reposted fromtichga tichga viagket gket
Pecon
9499 63e9 390
Reposted fromfungi fungi viagket gket
Pecon
Reposted fromtgs tgs viagket gket
Pecon
0611 ff0c 390
Reposted fromtelewizja telewizja viagket gket
Pecon
3560 0bec
Reposted fromsosna sosna viaprincess-carolyn princess-carolyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl