Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

Pecon
2623 0817 390
Reposted fromZircon Zircon viaHypothermia Hypothermia
Pecon
5687 97c6 390
Reposted frommangoe mangoe viapffft pffft

February 26 2020

Pecon
7869 cd28 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viaiblameyou iblameyou
Pecon
7417 3135 390
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viacrazypolish crazypolish
Pecon
7434 4b14 390
Reposted fromZircon Zircon viapffft pffft
Pecon
5049 9ee3 390
Reposted fromGodislove Godislove viahormeza hormeza
Pecon
6544 7fd8 390
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza
Pecon
Mam poczucie, że żyję ze zdjętą skórą. Mam totalną nadwrażliwość na wszystko. To powoduje, że 15 razy dziennie wpadam w jakąś czarną dziurę, rozpacz, rozpadam się. Już nauczyłem się z tym żyć. Na początku - w młodości, w dzieciństwie - próbowałem na tym budować jakąś swoją wyjątkowość, ale szybko zrozumiałem, że za taką nadwrażliwość płaci się straszną cenę. I tym nie ma się co przechwalać. Trzeba nauczyć się z tym żyć. 
— Mariusz Grzegorzek w magazynie "Zwierciadło", 21 maja 2010
Reposted fromkropki kropki viahormeza hormeza
Pecon
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo

February 25 2020

Pecon
2861 31c3 390

February 24 2020

Pecon
8935 71bd 390
Reposted fromrol rol viaapatyczna apatyczna
Pecon
3525 2ba1 390
Reposted fromregcord regcord viazorax zorax
Pecon
Reposted frompsychedelix psychedelix

February 23 2020

Pecon
3489 2074 390
Poland, 2019
Reposted frommiuomi miuomi viaHypothermia Hypothermia
Pecon
2786 abc7 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
Pecon
7605 1888 390
Pecon
7902 757d 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaHypothermia Hypothermia
Pecon
9864 c32c 390
dat ass
Reposted fromdelima delima viairmelin irmelin
Pecon
4799 bd93 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Pecon
8720 4d5d 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl